Skip to main content

 Als voorzitter van het Logistiek Expertise Centrum (LEC) regio Nijmegen werkt Gert Jan Willems nauw samen met Logistics Valley. ‘We willen Zuid Gelderland nog beter profileren als logistieke hotspot, vanuit een Triple Helix gedachte.’ Bij één van de initiatieven waar duurzame stadsdistributie centraal staat, is ook het bedrijf van Willems betrokken. De laatste jaren ziet Willems de regio
steeds meer inzetten op logistiek, naast de aandacht die al bestond voor sectoren zoals Agri, Food en High Tech. ‘Via de logistiek zijn al deze sectoren met elkaar verbonden. Een prachtige markt, waarin elf procent van de beroepsbevolking in Gelderland werkt.’

Profilering

Zijn collega’s en hij schromen niet ook kritisch te zijn op de provincie en de mogelijkheden van een ontwikkelingsmaatschappij als Oost NL. In deze is Oost NL de penvoerder van de Logsitics Valley. ‘Waarom kiest een partij als Tesla voor Tilburg als logistiek centrum? Werken bij Tesla vereist een hoge mate van kennis over techniek. De regio Zuid Gelderland heeft dat in huis, met hogescholen, universiteiten, ziekenhuizen. Niet te vergeten zitten we in een prachtige woonomgeving. Het probleem is dat Tesla dat waarschijnlijk niet weet.’ Dat vraagt wat hem betreft om een betere profilering vanuit de regio en Provincie. Met een positieve blik wordt daarom gekeken wat er wel moet gebeuren om aan grote, global organisaties te laten zien dat de regio Zuid Gelderland het goedvoor elkaar heeft. Daarvoor stelde Oost NL een acquisiteur aan, die vanuit Logistics Valley nationale en internationale bedrijven benadert en hen de mogelijkheden van de Provincie laat zien.

Transformatie

Deze scherpte toont Willems ook in zijn eigen onderneming Verkroost, dat hij transformeerde van een verhuisbedrijf naar een facilitair logistiek dienstverlener. ‘We wilden ons steeds beter profileren als een bedrijf dat ontzorgt. Daarvoor dien je jezelf telkens af te vragen of je nog bezig bent met de juiste dingen. Onze manier van aankopen verandert, onze behoeften veranderen en onze manier van denken verandert. Tel je dat bij elkaar op, dan verandert ook de logistiek. Je moet op een andere manier naar je business gaan kijken. De logistieke markt is zeer innovatief, maar de techniek blijft achter.’

Aansluiting met het onderwijs

Extra aandacht gaat ook uit naar onderwijs, want met name in het mbo sloot de uitvoering van het onderwijs nog niet voldoende aan op de marktvraag. ‘Het mbo beter vraag gerelateerd inrichten vergt aanpassingen in onderwijsland.’ Met deHogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) werd een nog nauwere samenwerking opgezocht vanuit het praktoraat Logistiek. ‘We zijn een verbinder tussen de ondernemer en de opleiding op mbo en hbo en kijken continu waar we kunnen verbeteren.’