Skip to main content

Maak het bedrijf weer winstgevend. Deze opdracht kreeg Gert-Jan Willems in 2009 als directeur van Verkroost mee. In 2013 nam hij het bedrijf over en een jaar later schreef hij met ‘Road to 2020’ een plan om de organisatie in alle facetten beter te outilleren voor de toekomst. “Naar een excellente service over de hele breedte van het vak. Van een traditioneel verhuisbedrijf naar een full service facilitairlogistiek dienstverlener.

De introductie van de Vastgoedservice (handyman, huismeester en servicedesk) is onze volgende stap. Na mijn verkiezing tot Ondernemer van het Jaar 2017 kwam ik in contact met de bestuursvoorzitter van Stichting De Waalboog en ging het balletje rollen. We draaien momenteel een pilotproject met onze handyman. ” Wim Kruithof vertelt als manager Vastgoed en Facilitaire Dienstverlening van ouderenzorgorganisatie De Waalboog over zijn eerste ervaringen.

Verkroost heeft sinds de start in het jaar 1926 een lange weg afgelegd. Wat begon als een traditioneel verhuisbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een dienstverlener waarbij verhuizen nog slechts één van de diensten is. “Voor particulier, bedrijven en instellingen, nationaal en internationaal, van de eerste planningsgesprekken tot en met de nazorgtrajecten. Wij worden graag in een vroeg stadium bij het traject betrokken, zodat we onze expertise ook echt voor onze klanten te gelde kunnen maken. Daarnaast hebben we diverse opslagmogelijkheden, voor onze klanten beheren we bijvoorbeeld 28 kilometer archief, alles wordt op locatie opgeslagen, zodat we benodigde documenten, patiëntendossiers, tapes of röntgenfoto’s op afroep meteen weer beschikbaar kunnen
stellen. We slaan kunst op, veilig en geconditioneerd.

We verhuizen voor farmaceutische bedrijven complete laboratoria, we zijn de nummer 3 in Nederland op het gebied van ziekenhuis verhuizingen, we verhuizen hele productiestraten, kortom we zijn een zeer gespecialiseerde verhuizer. We schrijven gedetailleerde verhuisplannen, zorgen voor alle benodigde materialen en faciliteiten en zorgen ook weer voor de inbedrijfstelling van bijvoorbeeld ICT-omgevingen.”

Vastgoedservice

Vanuit de nazorg gedachte is de Vastgoedservice ontstaan. Onze klanten bleken een behoefte te hebben aan extra ondersteuning: handyman-diensten, een huismeester of het gebruik van een servicedesk. Een huismeester zorgt ervoor dat de dagelijkse routine in een bedrijf of instelling zorgeloos kan verlopen, vergelijk hem maar met een traditionele conciërge. Een handyman hangt lampen op, verhelpt kleine lekkages, repareert hang- of sluitwerk of zet bijvoorbeeld meubilair in elkaar, kleine klusjes die wel professioneel moeten worden uitgevoerd, op afroep of voor een afgesproken vaste periode. Is er nog meer hulp nodig, dan is een telefoontje naar onze servicedesk voldoende voor het inschakelen van allerlei servicebedrijven, aannemers, schilders of bijvoorbeeld loodgieters.

Doordat we werken met een vaste kring van onderaannemers weten we snel de juiste expertise en hulp in te schakelen, zodat een probleem snel en efficiënt kan worden opgelost.” Verkroost heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan. “We hebben in de afgelopen twee jaar in opdracht van PostNL 680 locaties in de nieuwe huisstijl ingericht. De coördinatie vond plaats via de landelijke organisatie, de lokale deelnemers hebben het werk uitgevoerd. Dat was een groot succes.

Zo thuis als maar kan

Stichting De Waalboog biedt vanuit vijf locaties hoogwaardige en belevingsgerichte zorg aan ouderen. Wim Kruithof: “De Waalboog gaat onder het motto ‘zo thuis als maar kan’ de zorg anders organiseren, omdat bewoners en hun familie, de maatschappij en de politiek om een andere benadering vragen. Zorg waarin de wensen en behoeften van de klant centraal staan en waarin we de rol van zijn familie, vrienden en bekenden respecteren en in stand houden. Vrijwilligers en onze professionals vullen aan waar dat nodig is. Dat betekent dat we anders dan in het verleden niet alles automatisch meer overnemen van klanten.

We kijken wat zij zelf nog kunnen en willen blijven doen. We kijken wat mensen uit hun netwerk willen blijven doen en waar wij aanvullend ondersteuning kunnen bieden. Zo geven we bewoners ook, waar mogelijk, een rol in de dagelijkse dingen op de afdeling. Zo zullen bijvoorbeeld de grote algemene restaurants verdwijnen en komt koken op de afdelingen terug. Klanten koken waar mogelijk hun eigen maaltijd of kunnen helpen met lichte schoonmaak van hun woning. Zo houden we het leven dat ze thuis voerden zoveel mogelijk in stand, met als gevolg een zinvolle dagbesteding en een tevreden klant die zich thuis voelt in zijn nieuwe woonomgeving. Dat heeft grote gevolgen voor De Waalboog, er moet veel worden verbouwd. Voor locatie Joachim en Anna start bijvoorbeeld binnenkort een driejarig bouwproject. We zijn in overleg met de gemeente, vastgoedondernemers en woningbouwverenigingen om kleinschalige verpleeghuiszorg terug de wijken in de krijgen. Dat worden dan locaties voor 40 tot 50 klanten. De reorganisatie betekent ook dat de traditionele inrichting van bijvoorbeeld de technische dienst zal veranderen.”

Drie facetten

De nieuwe organisatie zal op drie onderdelen steunen: zelf doen – samen doen – uitbesteden. “Zelf doen spreekt voor zich. Een bewoner kan bijvoorbeeld een handje helpen door aardappels te schillen of zelf een stofdoek over de vensterbank te halen. Waar nodig zorgen onze medewerkers voor ondersteuning, zij zullen bewoners bij hun werkzaamheden betrekken. Elke afdeling krijgt bijvoorbeeld weer een wasmachine om het gewone leven weer zoveel mogelijk in huis te halen. Wat we niet zelf of samen kunnen doen besteden we naar behoefte uit. Dat betekent dat we geen schilders of tuinmannen meer in dienst zullen hebben, maar waar nodig externe partijen zullen uitnodigen. De Vastgoedservice van Verkroost speelt daar op dit moment in een pilotproject
op onze locatie St. Jozefklooster een rol in.” Hugo Hanssen is er voor vier halve dagen aanwezig als handyman. “Ik heb eerst kennisgemaakt met de bewoners en ben in het gebouw rondgeleid. Ik doe er allerhande kleine klusjes, lekkende kranen repareren, een schilderij ophangen, ik heb een rollator gerepareerd, kortom ik reageer op de dingen die zich voordoen. Stel dat er een kamer leeg komt. Die moet dan in enkele dagen tijd weer volledig schoon en indien nodig opgeknapt worden opgeleverd.Dat kunnen wij ook doen. Ik vind het leuk werk, je hebt direct contact met de bewoners en je kunt veel voor ze betekenen.”

Cartoons

De Vastgoedservice zal zich ontwikkelen tot de zoveelste succesvolle dienst van Verkroost. “Dan moet de potentiële klant – instellingen, scholen, vastgoedondernemingen – wel weten dat we deze service aanbieden”, zegt Gert-Jan Willems.

Daarvoor hebben we een marketing campagne ontwikkeld waarin cartoons een centrale rol spelen. Een cartoon is een populair middel om een boodschap helder te krijgen en die gaan we wereldkundig maken via onze social media en op onze eigen bedrijfswagens. Ik kwam via de veiling van het Stamcel Golftoernooi in contact met Lodewijk Koster van Loko Cartoons. Hij
zal voor ons deze opdracht uitvoeren.” Gert-Jan Willems gelooft heilig in het succes van de Vastgoedservice. “Omdat de markt steeds meer op zoek is naar manieren om dit soort diensten in te kopen inclusief het ontzorgpakket van Verkroost. Wij werken uiterst efficiënt en het levert de klant een aanzienlijke kostenbesparing op. Voor ons is het een nieuwe manier om ons te onderscheiden in een verdringingsmarkt, waar de prijs nog altijd een doorslaggevend argument is in de toewijzing van de opdrachten. Daar moeten we van af. Het moet gaan om kwaliteit en rendement. Dat is best een lastige weg, maar we zetten met Verkroost elk jaar weer belangrijke stappen.